Doelstelling (Missie en Visie)

De visie van onze praktijk is om een toonaangevende fysiotherapiepraktijk in de Ooijpolder te zijn en blijven, waarin wij hoogwaardige kwaliteit van zorg leveren.

Onze medewerkers werken er met plezier en de cliënten komen er graag voor advies en/of behandeling.

In de eerstelijn hebben wij een belangrijke rol in de behandeling van klachten van het bewegingsapparaat en zijn daarbij een eerste aanspreekpunt voor zowel de inwoners van ons werkgebied als voor de huisartsen en andere zorgverleners.
 
Onze missie is om als fysiotherapiepraktijk lokaal zoveel mogelijk behandelvormen aan te bieden die voor de patiënten zinvol zijn.
Regionaal vervullen we daarnaast een duidelijke rol in specialistische begeleiding van specifieke patiëntengroepen zoals kinderen, ouderen en COPD-patiënten.