De kinderfysiotherapeutische behandeling


Kinderen zijn continue in beweging en leren gedurende hun ontwikkeling vele nieuwe bewegingen en vaardigheden.
Kinderen leren spelenderwijs.
Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.
Bij sommige kinderen verloopt die ontwikkeling niet vanzelf. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn.
Dit kan een gevolg zijn van een aandoening of een onderliggend probleem, maar soms ook door onvoldoende oefening en ervaring.
Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.
Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.
Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor activiteiten in het dagelijks leven, op school en in de vrije tijd (bijv. deelname aan sport of spelen met vriendjes).
Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.
Kinderen die tegen problemen aan lopen met alles wat met houding en bewegen te maken heeft kunnen bij de kinderfysiotherapeut terecht.
Denk dan bijvoorbeeld aan sportblessures, knieklachten, afwijkende manier van lopen of problemen met schrijven bij schoolgaande kinderen. (zie ook de behandelindicaties).


Wanneer je kind een afspraak heeft bij onze kinderfysiotherapeut vindt allereerst een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag.
Daarna gaat de kinderfysiotherapeut je kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. De kinderfysiotherapeut houdt hierbij rekening met de leeftijd, de eventuele aandoening, de ontwikkelingsfase en de omgevingsfactoren, die het probleem kunnen beïnvloeden.
De kinderfysiotherapeut bespreekt vervolgens de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig in samenspraak met kind en ouders een behandelplan op.


De behandeling wordt spelenderwijs aangeboden en zal er op gericht zijn op de hulpvraag van ouder en kind en zo worden ingericht dat de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind worden gestimuleert en zo het probleem van je kind wordt verholpen.