U mag elk jaar per 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar. U dient daarvoor uiterlijk 31 december van het lopend kalenderjaar uw huidige verzekering op te zeggen. Voor 1 februari van het nieuwe kalenderjaar moet u zich vervolgens bij een nieuwe verzekeraar te hebben aangemeld. Dan bent u (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari van het nieuwe kalenderjaar verzekerd bij uw nieuwe verzekeraar.

Voor de basisverzekering kunt u naar een andere zorgverzekeraar overstappen, bijv. omdat de premie lager is. De verzekeraar is verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Uw aanvullende verzekering mag u bij uw “oude” verzekeraar laten. Dit wordt meestal afgeraden, omdat de premie voor een “losse” aanvullende verzekering vaak hoger is. Ook heeft de verzekeraar geen acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering. Zij kan u dus weigeren.

Zorgvuldigheid loont in uw keuze voor een zorgverzekeraar en in uw keuze van de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, soms een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen. Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed als ze medisch noodzakelijk zijn. Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.

Aandachtspunten bij overstappen:

- Vraag na of uw nieuwe verzekeraar de medicijnen, hulpmiddelen of andere zorg die u gebruikt, vergoedt. Doe dit voordat u zich aanmeldt.

- Ga na of deze zorgverzekeraar voor uw situatie met voldoende zorgaanbieders contracten heeft afgesloten. Zijn er contracten met zorgaanbieders waar u nu gebruik van maakt?

- Wilt u een aanvullende verzekering (of tandartsverzekering) afsluiten? Ga dan na of u hiervoor zonder meer geaccepteerd wordt. Als er een gezondheidsverklaring gevraagd wordt, is de kans groot dat de zorgverzekeraar niet iedereen accepteert.

- Vergelijk zorgverzekeraars. Kijk voor meer polisinformatie bijvoorbeeld op: https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie en http://www.zorgverzekeringwijzer.nl/  Vooral voor de aanvullende verzekering zijn de verschillen in premie en dekking groot.

Wij hopen dat u met deze informatie een goede keuze kunt maken.