KANS (RSI)

De werkgerelateerde aandoeningen aan de armen worden veelal aangeduid als RSI(Repetitive Strain Injury) of KANS (Klachten Arm, Nek en/of Schouder).
Naar schatting lopen twee miljoen mensen risico op KANS. Deze aandoening zorgt voor 11-15% van het totaal aantal verzuimdagen van werknemers in Nederland.

De klachten kunnen meerdere oorzaken hebben, maar steeds ligt aan de klachten een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid ten grondslag.
In veel gevallen zijn de klachten voorafgegaan door langdurig uitgevoerde activiteiten met herhaalde bewegingen, of een langdurig volgehouden statische houding waarbij de arm, nek en/of schouder betrokken waren.

Over KANS is vooral nog heel veel niet bekend. Zowel wat betreft het ontstaans-mechanisme als met betrekking tot de meest effectieve behandeling heerst nog veel onduidelijkheid.

Wij proberen op onze praktijk zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op dit gebied, door het volgen van cursussen en het bijhouden van vakliteratuur, zodat wij u bij de behandeling van klachten en bij de preventie van KANS zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

De therapie bestaat in principe uit:

- behandeling van specifieke klachten.
- advies over belastbaarheid, (werk-)houding, pauze-regime.
- indien gewenst: ontspannings-therapie.
- belastbaarheids-training.